2012-09-24 13:31:39

EKO IZLET NA KUSTOŠAK

U nedjelju, 17.9. bili smo na eko izletu kraj potoka Kustošaka. Kroz šumu smo došli do jedne bare. Tamo smo vidjeli trstiku, lopoče i lokvanje. Vidjeli smo biljku koja pročišćava  vodu. Od bare smo došli do potoka. Tamo smo radili istraživanje čistoće vode. Voda je bila čista, ali ne i pitka. U vodi smo mrežicama tražili živa bića. Pronašli smo kukca štipavicu.

Moja prijateljica i ja smo pronašli u šumi, kraj potoka, odbačenu rukavicu. Poručujemo ljudima da trebaju više paziti na čistoću okoliša.

Taj dan se obilježavao i Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača.

Sretan sam što sam ga proveo u prirodi.

Jagor Tambača, 2.b

Krenuli smo sa Črnomerca autobusom. Bilo je puno učenika. Došli smo, pojeli sendviče i učiteljica Tatjana je započela priču, a onda smo odgovarali na pitanja. Krenuli smo u istraživanje. Prvo smo vidjeli baru. I tamo trstiku. A zatim smo krenuli gledati potok. Vidjeli smo ga, bio je jako mali. To je zato što dugo nije padala kiša.

Tražili smo i kukce. Vratili smo se do bare, pojeli svoje sendviče. Zatim smo vidjeli ponije i njihovu farmu. Došlo je vrijeme povratka kući. Tako je završio naš prvi eko izlet na kojem mi je bilo lijepo.

Dora Salopek, 2. b


Osnovna škola Većeslava Holjevca Zagreb