2012-09-26 13:35:51

Zamislite jedan dan bez nasilja! Što bi to značilo za cijelo čovječanstvo?

MEĐUNARODNI DAN MIRA


Međunarodni dan mira omogućuje svima na svijetu slaviti i zajednički širiti poruku mira. Taj dan određen je odlukom Opće skupštine UN-a 1981. godine. Prvi put se slavio tek godinu kasnije, 1982. Ta ista skupština 2001. proglašava 21. rujna Međunarodnim danom mira. Dan mira obilježava se jednostavnim gestama poput paljenja svijeća u podne, osvješćivanjem vrijednosti života u miru, a u većim gradovima organiziraju se koncerti, rasprave na forumima i prigodna okupljanja građana. Mi smo u predvorju škole uredili tematski pano s porukama i slikama.
                                                                                                              Pripremila: Katarina Riznić, 7.b

 


Osnovna škola Većeslava Holjevca Zagreb