2019-02-13 15:50:00

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15)

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama, ponovnu uporabu informacija, dopunu ili ispravak informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva, službeniku za informiranje Osnovne škole Većeslava Holjevca:

- pisanim putem na adresu:  

Osnovna škola Većeslava Holjevca, Siget 23, 10020 Zagreb 

- putem elektroničke pošte: 

os-zagreb-094@os-vholjevca-zg.skole.hr       

- telefonom na broj: 016522613

- službeniku za informiranje: Alica Špehar


Osnovna škola Većeslava Holjevca Zagreb