2019-05-17 09:58:33

PRESTANAK POHAĐANJA NASTAVE IZBORNOG PREDMETA

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Članak 27.

(6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom  vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. 

 

Osnovna škola Većeslava Holjevca Zagreb