2019-12-12 08:36:59

Plaćanje produženog boravka za 11. mjesec

Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni produženog boravka plaća se u 10 mjeseci u 10 obroka ( 200 kn) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice utvrđene Programom javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba.

DOPIS 


Osnovna škola Većeslava Holjevca Zagreb